Het MAC-adres / serienummer kunt u vinden op de achterkant van het product. Meerdere MAC-adressen kunnen worden gescheiden door ';'